Home

“De Eekhoorn” is een kleinschalige HKZ- GGZ gecertificeerde organisatie welke sedert 2011 professionele woonbegeleiding biedt aan jongeren vanaf 18 jaar met psychische problematiek, een verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek.


De Eekhoorn biedt thans begeleiding aan 30 cliënten. Het merendeel van deze jongeren heeft vanuit de WMO een indicatie voor Beschermd Thuis. Een klein aantal jongeren heeft een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg. (WLZ)


De hoofdlocatie van de Eekhoorn is gevestigd aan de rand van Nieuw Bergen (L). Op deze locatie is plaats voor 4 clienten. Daarnaast biedt de Eekhoorn individuele woonbegeleiding in een 10-tal door de Eekhoorn gehuurde zelfstandige woningen in de directe omgeving van Nieuw Bergen. Het uiteindelijke doel is om clienten zo zelfstandig mogelijk met zo min mogelijk hulp, deel te laten nemen aan de maatschappij en te begeleiden naar een zelfstandige woonruimte op naam. De clienten van het gezinshuis worden door ons begeleid aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is erop gericht om hulp en ondersteuning te bieden op het gebied van gezondheid, sociaal netwerk, schoolloopbaan, werk en vrijetijdsbesteding. Het ondersteuningsplan wordt in samenspraak met de jongere opgesteld, waarbij de hulpvraag van de jongere zelf uiteraard centraal staat.

De Eekhoorn heeft een klein team van ervaren, enthousiaste en vooral betrokken begeleiders. Allen hebben ruime werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg en beschikken over relevante diploma’s, of volgen de opleiding MBO-4 specialistische doelgroepen.
Medewerkers kiezen vooral vanwege de visie en kleinschaligheid voor het werken bij de Eekhoorn. Wat binnen grotere organisaties door alle regelgeving steeds moeilijker wordt, is bij de Eekhoorn een belangrijkste waarde; puur werken vanuit je hart!

Ontwerp "De Eekhoorn 2020"

De Eekhoorn kantoor
Rembrandtplein 6
5854 EM Bergen (L)

De Eekhoorn postadres
Op de paal 3
5854 PV Bergen (L)

06-46188801   (Tjerk Kingma)
06-46236660 (Cathelijne Beijersbergen)

gezinshuisdeeekhoorn@gmail.com

Cliënt tevredenheidsonderzoek


2018     8,7
2019     8,7

2020     8,7