Home

“De Eekhoorn” is een kleinschalige, HKZ- GGZ gecertificeerde organisatie welke sinds 2011 professionele woonbegeleiding biedt aan jongeren vanaf 18 jaar met psychische problematiek, een verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek.


We zijn gespecialiseerd in het bieden van woonbegeleiding aan huis. Het merendeel van onze cliënten woont zelfstandig en de begeleiding vindt op afgesproken tijden aan huis plaats vindt. Elke cliënt krijgt bij aanvang van de zorg 2 vaste persoonlijk begeleiders toegewezen. Met hen bespreek je je persoonlijke begeleidingsvraag en maak je afspraken over o.a. aantal begeleidingsmomenten per week. Naast de vaste begeleidingsmomenten beschikt de Eekhoorn over een bereikbaarheidsdienst waarbij er in geval van calamiteiten 24/7 een beroep kan worden gedaan op begeleiding.

De Eekhoorn biedt begeleiding aan ongeveer 25 cliënten. Het merendeel van de cliënten heeft een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg. (Wlz-GGZ W of Wlz-VG).

De Eekhoorn heeft een contract met het zorgkantoor VGZ, waarmee de zorg middels zorg in natura (ZIN) wordt gefinancierd.

Daarnaast begeleiden we enkele cliënten met een indicatie vanuit de WMO. (Begeleiding Individueel) Dit laatste doen we in de vorm van een onderaannemer schap met Redos, een soortgelijke instelling in Venlo.

De hoofdlocatie van de Eekhoorn is gevestigd aan de rand van Nieuw Bergen (L). Op deze locatie is ons kantoor te vinden en de groepswoning van de Eekhoorn, waar maximaal 3 cliënten wonen.


De Eekhoorn heeft een klein team van ervaren, enthousiaste en vooral betrokken begeleiders. Allen hebben ruime werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg en beschikken over relevante diploma’s, of volgen de opleiding MBO-4 specialistische doelgroepen. Medewerkers kiezen vooral vanwege de visie en kleinschaligheid voor het werken bij de Eekhoorn. Wat binnen grotere organisaties door alle regelgeving steeds moeilijker wordt, is bij de Eekhoorn een belangrijkste waarde; puur werken vanuit je hart!