Klachten regeling

Klachtenprocedure


Bent je niet tevreden met de wijze waarop er binnen de Eekhoorn wordt omgegaan met jou als cliënt of ben je niet tevreden over de organisatie? Word je niet goed geïnformeerd of te woord gestaan? Hou je klachten of ongenoegen over de gang van zaken bij De Eekhoorn niet voor je.


Het is niet alleen voor jou, maar ook voor ons van belang om actie te ondernemen als de dienstverlening tekortschiet. Vaak kunnen we iets aan de situatie doen en/of bekijken op welke manier dergelijke problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Op deze wijze willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. Of het nu gaat om de werkwijze bij de Eekhoorn, de wijze waarop je wordt benaderd, om organisatorische of administratieve zaken; elke klacht nemen we serieus!


1. Bespreek je klacht in eerste instantie met je begeleider.


Zit je ergens mee, bespreek het dan in eerste instantie met je begeleider. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.
Kom je er samen met je begeleider niet uit of kan de begeleider jouw klacht niet tot tevredenheid afhandelen, dan zal de begeleider je doorverwijzen naar de directie van de Eekhoorn, Tjerk en Cathelijne. De begeleider zal een signaleringsverslag maken van hetgeen eerder besproken is en dit aan jou en aan de directie toesturen. De directie zal samen met jou proberen een correcte oplossing te vinden voor je klacht, op basis van het signaleringsverslag van de begeleider en jouw bevindingen. Wij nemen je klacht serieus en het heeft daarom dan ook onze voorkeur om eerst samen tot een oplossing te komen


2. Je blijft ontevreden, wat dan?


Kan de klacht nog niet op een bevredigende wijze worden afgehandeld, dan kun je gebruik maken van de externe klachtenregeling van de Eekhoorn. De Eekhoorn heeft geen eigen klachtencommissie, maar is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De wijze waarop een klacht kan worden ingediend en de procedure hiervan, is te vinden in de flyer van Klachtenportaal Zorg welke eveneens op onze website staat. Meer informatie over Klachtenportaal Zorg vind je op hun website: www.klachtenportaalzorg.nl


Voor de flyer van het klachtenportaal zorg klikt u op de link hiernaast.