Werkwijze

Wat kan je verwachten van de begeleiding?

Cliënten van de Eekhoorn worden door ons begeleid aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan is erop gericht om hulp en ondersteuning te bieden op het gebied van zelfstandigheid, gezondheid, psychisch welbevinden, ADL-taken, sociaal netwerk, schoolloopbaan, werk – en/of vrijetijdsbesteding. Het ondersteuningsplan wordt altijd samen met de cliënt opgesteld zodat de begeleiding gericht is op zaken die jij belangrijk vindt.


We vinden het belangrijk dat mensen met psychiatrische problematiek binnen de eigen mogelijkheid perspectief houden en ondersteund worden om binnen de samenleving een zo prettig mogelijk leven te leiden.

De Eekhoorn werkt behalve vraaggericht ook ontwikkelingsgericht. Het doel is om cliënten naar een situatie te begeleiden waarin zij zo zelfstandig mogelijk functioneren met zo min mogelijk hulp. Dit laatste geldt vooral voor cliënten met een WMO-indicatie die vaak voor een tijdelijke periode wordt afgegeven. In sommige gevallen is ontwikkeling naar volledige zelfstandigheid echter niet mogelijk en zal er altijd een hulpbehoefte blijven bestaan (zoals in geval van een Wlz-indicatie). Daar waar cliënten een blijvende hulpvraag hebben gelden dezelfde uitgangspunten van maatschappelijke participatie, gezondheid en psychisch welbevinden.


Om in aanmerking te komen voor een plek binnen onze organisatie heb je een indicatie voor Wlz zorg (Wlz-GGZ / Wlz-VG) of een indicatie vanuit de WMO. (Begeleiding Individueel)


Methodiek

Triple-C Binnen onze begeleidingswijze werken we vanuit de “Triple-C” gedachte. Er wordt binnen deze methode uitgegaan van de opvatting dat probleemgedrag (boosheid, paniek, woede of agressie) bij mensen met een (psychische) beperking vaak een gevolg is van een- te grote- hoeveelheid stress die zij ervaren. De methode richt zich niet op het controleren of beheersen van het probleemgedrag, maar is gericht op het vinden van de oorzaak van het probleemgedrag welke tot de overmatige stress heeft geleid. Vervolgens helpt begeleiding om prikkels te vermijden die leiden tot stress en/of verrichten ze interventies welke stress-verminderend werken. Triple-C vormt de basis van onze begeleidingsstijl, waarbij onze ervaring is dat (ernstige) gedragsproblemen uiteindelijk verbleken, of minder frequent voorkomen.


Activiteitenaanbod

Omdat de meeste clienten van de Eekhoorn zelfstandig wonen organiseren wij regematig activiteiten voor iedereen.  Cliënten kunnen elkaar op de hoofdlocatie van de eekhoorn treffen voor een bakje koffie, praatje, spelletje dart, tafeltennissen etc. Ook grotere activiteiten zoals een barbecue met kampvuur of een filmavond worden -in samenwerking met de cliëntenraad - georganiseerd. Voor cliënten welke (tijdelijk) geen werk hebben en geen gebruik willen maken van een officiële dagbestedingsplek, maar toch behoefte hebben aan wat afleiding is het tuinproject in het leven geroepen. Hierbij wordt op vrijwillige basis gewerkt in de kruidentuin van de eekhoorn en worden de dieren (kippen, ezels en varkens) verzorgd.


Contacten met de ouders/verzorgers

Binnen de begeleiding van onze cliënten vinden we een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van de cliënt bijzonder belangrijk. We streven naar een samenwerking waarin duidelijke en heldere afspraken zijn en de communicatielijnen kort. Kanttekening hierbij is dat de client hiervoor wel toestemming heeft gegeven omdat deze immers de volwassen leeftijd heeft.